Esami di kyu


SCUOLA DI KARATE

Shotokenshukai Caravaggio