Palmares

Nome: Ginevra Lucifero

Nato: lunedì 26 apr 2010

Grado: Bianca 9 kyu

Palestra: Caravaggio

ginevra.lucifero@shotokenshukai.eu

349